Poznáte výhody letákovej reklamy?

Tlačiareň Fab Co Banská Bystrica návrh a tlač dl letákov

Záujem zákazníka je pre každú firmu dôležitým momentom. Nie vždy sú mobilná aplikácia a webstránka pri dojednávaní detailov úspešného predaja, alebo akéhokoľvek iného kontraktu, vhodnými médiami. Práve preto má klasický papierový leták – letáková reklama aj v 21. storočí stále množstvo výhod, ako aj stabilné miesto medzi reklamnými tlačovinami.

Tlačený leták, ako prostriedok nesúci informácie doplnené pútavou grafikou, obrázkami, kontaktmi,  prípadne možnosťou napísať si poznámky má vysokú hodnotu nielen v obchodnom styku, ale i v cestovnom ruchu, reštauračných službách, školstve, kultúre, priemysle, skrátka v každom odvetví.

Offline reklama v podobe propagačných letákov informujúca o vašich prebiehajúcich akciách, podujatiach, zaujímavých miestach, nových produktoch či informačné letáky odovzdávajúce cenné rady bude presne to, čo si od vás vaši zákazníci, klienti, záujemcovia či pacienti vždy radi odnesú. Umiestnením QR kódu môžete letáky prepojiť aj s online marketingom. 

Veľkou výhodou letákovej reklamy v porovnaní s reklamným katalógom je okrem jej nízkej ceny aj jednoduchým a rýchlym spôsobom poskytnutá najaktuálnejšia informácia.

Využite základné ľudské zmysly vo svoj prospech.

Staňte sa ešte lepšie zapamätateľným partnerom a posilnite pozíciu vašej spoločnosti. Sila zraku a hmatu je predsa nenahraditeľná a rýchlo zapamätateľná. Využite všetky výhody letákovej reklamy vo svoj prospech.

Dajte o sebe vedieť. Jednostranný leták s logom firmy a zaujímavým obsahom môže byť súčasťou vášho pracovného stola. Získate však dvojnásobne, ak uprednostníte obojstranný leták. Vaše propagačné letáky môžu mať veľkosť A7 až A3. Lesklý kriedový (natieraný) papier sa postará o perfektný kontrast a jas vašej grafiky, zvýrazní farby a všetky detaily. 

Menšie formáty A5, A6, A7 a DL sú vhodné aj ako ďakovné kartičky pre vašich zákazníkov, zľavové poukazy, akciové vouchery. Zabezpečte si ich v dostatočnom množstve včas. 

Ako efektívne využívať reklamné letáky?

  • priamo v priestoroch firmy – vyložte ich napríklad na recepcii alebo použite ako súčasť vášho obchodného jednania
  • doručte letáky obyvateľom priamo do poštovej schránky
  • rozdávajte letáky na podujatiach, výstavách, parkoviskách, v obchodných centrách 
  • poskytnite informačné letáky do škôl, do hotelov, do zdravotných zariadení, kultúrnych inštitúcií a pod. 

Vaše reklamné letáky s hotovou grafikou vám vytlačíme a doručíme v priebehu pár dní. Ak však ešte nemáte predstavu o dizajne svojich nových letákov, alebo sa chcete odlíšiť od konkurencie špeciálnym papierom alebo použitou technológiou, neváhajte nás kontaktovať na info@daliprint.sk.

Radi zmeníme vaše predstavy na skutočnosť.

Chcete zo svojich reklamných letákov vyťažiť maximum a urobiť ich prehľadnejšie a atraktívnejšie? Často využívanou technológiou pri spracovaní letákov je FALCOVANIE, ktoré sa využíva sa pri skladaní vytlačených hárkov do požadovaného formátu. Napríklad preloženie formátu A4 na polovicu, vďaka čomu vznikne otvárací leták A5, kde informácie môžete prehľadnejšie rozložiť. Bežne sa však falcovanie využíva pri rôznych formátoch papiera. Jednoduchý falc (lom, ohyb, prehyb) je výborná možnosť ako z tlačoviny vyťažiť maximum usporiadaného priestoru a tiež zvýšiť zážitok pri jeho čítaní.

Rozloženie textu a grafiky do skladaného letáku vám dáva príležitosť vytvoriť pútavý a prehľadný informačný, reklamný či produktový leták.

Veľkou výhodou letákovej reklamy v porovnaní s reklamným katalógom je okrem nízkej ceny aj jednoduchým a rýchlym spôsobom poskytnutá najaktuálnejšia informácia. 

Viac z našej tvorby