Čo musíte vedieť pred objednaním?

Odporúčané formáty tlačových dát

 • Pri tlačových dokumentoch je ideálna voľba: subor vo formáte PDF v tlačovej kvalite.
 • Súbor v tlačovej kvalite obsahuje: rozlíšenie obrázkov 300 dpi, fonty vložené v dokumente (alebo rozkrivkované), spadávky (presahy) a orezové značky, farby CMYK.
 • Pri tlači obrázkov a fotografií bez textu môžete použit obrázkové súbory v bežných formátoch ako napr: jpg, png, tif.
 • Za tlačový súbor sa nepovažujú dokumentyWord, Open office, Libre office alebo Corel draw.

Kvalita obrázkov, rozlíšenie, dpi

 • Pre plnú kvalitu tlače je potrebné aby obrázky mali 300 dpi pri veľkosti 1:1 v tlačovom dokumente (okrem podkladov pre veľkoformátovú tlačiareň).
 • Môžeme tlačiť aj obrázky s nižším rozlíšením ako 300 dpi. Kvalita je zavislá od dpi, formátu súboru, použitej kompresie ako aj kresby na fotke.
 • Nekvalitné obrázky s nižším rozlíšením alebo prehnanou kompresiou nemôžu byť predmetom reklamácie.

Označovanie súborov v prípade že na objednávke je viacero produktov

 • V prípade viacerých položiek v objednávke musia byť súbory riadne označené aby nedochádzalo k zámene medzi objednanými produktami a dodanými súbormi.
 • V prípade objednania viacerých druhov vizitiek v jednej objednanej položke, musia byť súbory označené aj počtom vytlačených kusov.
 • V pripade obojstrannej tlače ak sa produkt má skladať alebo jednostranne upravovať (napr. laminovaním), musí byť označená titulná strana alebo strana ktorá sa má ďalej upravovať.

Farebnosť produktov

 • V prípade že je produkt realizovaný farebnou aj čiernobielou tlačou (napríklad kniha), musa byť v tlačovom dokumente jednotlivé strany prevedené do farebnosti v akej sa budú tlačiť. Ak to tak nie je a majú byť niektoré farebné strany tlačené ako čiernobiele, musí to byť vyšpecifikované ešte pred samotnou tlačou.

Grafický návrh svojpomocne

 • Profesionálne šablóny, obrázky a tisíce možností nájdete na canva.com