Zásady ochrany osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi


Sme spoločnosť FAB Co. s.r.o.
Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach tlacimeonline.sk
Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.
Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi,
ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno
a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Z akého dôvodu?
Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s Vašou otázkou alebo dopytom
a našou ponukou tovaru a služieb.
Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím
zmluvy na Vašu žiadosť.
Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy
o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.
Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 48 mesiacov od našej
poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu
Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, dodacia
adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru
alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej
objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.
Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií).
Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie
našej právnej povinnosti.
Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov
alebo poskytnutí našich služieb.
Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo
dodania tovaru.

C. Newsletter (komerčná komunikácia)
Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení (e-mailom, sms-kou),
použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.
Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová
komunikácii cielená na našich zákazníkov.
Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
10 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete
sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@tlacimeonline.sk

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú
prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu.
Sú to:
• prevádzkovateľ e-shopovej platformy WordPress
• spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO 35 834 498,
so sídlom Pri letisku 5, 821 04 Bratislava / Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A 851 01  Bratislava IČO: 48136999 DIČ: 2120099014 / Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9  975 99  Banská Bystrica, IČO:  36 631 124, DIČ:      2021879959, IČ DPH:          SK2021879959
• spoločnosti podieľajúce sa na spracúvaní platieb Besteron a.s., so sídlom Teslova 20a, 821 02 Bratislava, IČO: 47
866 233, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 6004/B,
• poskytovateľ e-mailingovej služby WordPress – wordpress.com, Mailchimp – mailchimp.com
• poskytovateľ služby Overené zákazníkmi heureka.sk – Heureka Group a.s., Karolinská 706/3 186 00 Praha 8  Karlín Česká Republika

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:
• Spracovanie účtovníctva – Lýdia Cibulková, IČO: 36977543, DIČ: 1041210698

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.


III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti máme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.
Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@tlacimeonline.sk.


IV. Používanie súborov cookies
Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú
do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo
inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si
Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli
lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do
zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši
návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že
umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré
najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim
súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo
pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.


Používané súbory cookies:

Interná analytika údajov – G o o g l e  A n a l y t i c s
Pre účely internej analýzy  spôsobu používania webových stránok a správania sa návštevníkov a tiež na marketingové účely.  Prevádzkovateľ zbiera a  vyhodnocuje analytické cookies na základe poskytnutej IP adresy návštevníka.
Všeobecné obchodné podmienky tu

Sociálne siete M E T A
Na webovej stránke sa nachádza odkaz na fanúšikovskú stránku na  sociálnej sieti Facebook a Instagram, prostredníctvom ktorého sa návštevník dostane priamo na  profil tlacimeonline.sk. Spoločnosť META takto získa informáciu o IP adrese a návšteve stránky. O ochrane
osobných údajov tu.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov,
najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.
Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies
môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba
niektorých.
Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:
• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies
• Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
• Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
• Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
• Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles


V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje
spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať
obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých
situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe
oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.skm alebo sa obrátiť na súd.


Tieto zásady sú účinné od 01.júla 2024.