Základné typy a formáty papiera

Fab Co. BB široký výber papierov na digitálnu tlač

Bez papiera to jednoducho nejde

Aké formáty papiera sú ideálne? Postačuje tenší 130 gramový? Je pre vaše propagačné materiály najvhodnejší natieraný alebo nenatieraný papier? Koľkými farbami sa dajú potlačiť?

Papier je základným materiálom na výrobu všetkých tlačovín, no nie je papier ako papier.

Typ papiera, požadovaný rozmer výsledného produktu, ale aj gramáž papiera sú hlavnými atribútmi, ktoré musíte pri navrhovaní tlačoviny vždy dôkladne zvážiť. 

Tlačovina môže byť akýkoľvek polygrafický výrobok: 

 • letáky  (prezentačné, informačné, propagačné, produktové, príbalové, reklamné)
 • plagáty  (reklamné, produktové, osobné, dizajnové, interiérové, exteriérové)
 • brožúry, katalógy (firemné, prezentačné, výročné správy, produktové, informačné)
 • noviny (obecné, mestské, regionálne, firemné, školské, divadelné)
 • časopisy (odborné, detské, tématické, reklamné)
 • knihy 

Podľa spôsobu potlače papiera a jeho využitia/účelu sa delí do viacerých skupín:

Nenatieraný papier

 • bezdrevný ofset (biely, žltý) – vhodný pre farebné i čiernobiele tlačoviny
 • volumenový papier (biely, žltý) – vhodný len na čiernobielu tlač
 • recyklovaný papier (prírodný, farebný) 

Natieraný papier

 • jednostranne natieraný (lesklý, matný) – vhodný na farebné aj čiernobiele publikácie, pričom natieraná strana sa farebne potláča a nenatieraná strana je vhodná písanie 
 • obojstranne natieraný (lesklý, matný) – vhodný pre farebné aj čiernobiele tlačoviny

Špeciálne papiere: samolepiace, samoprepisové, kreatívne, ručne vyrábané, extrémne odolné papiere voči mastnote a vlhkosti, neroztrhnuteľné polyesterové papiere typu nevertear.

Poznáte rozmery všetkých bežne dostupných formátov papiera?

Štandardné formáty papiera udávané vzorcom šírka x výška sú nasledovné: 
A – formáty     B – formáty     C – formáty

A0 – 841×1189 mm   B0 – 1000×1414 mm   
A1 – 594×841 mm     B1 – 707×1000 mm     
A2 – 420×594 mm     B2 – 500×707 mm       
A3 – 297×420 mm     B3 – 353×500 mm       
A4 – 210×297 mm     B4 – 250×353 mm       
A5 – 148×210 mm     B5 – 176×250 mm       
A6 – 105×148 mm     B6 – 125×176 mm       
A7 – 74×105 mm       B7 – 88×125 mm          
A8 – 52×74 mm         B8 – 62×88 mm           

              C0 – 917×1297 mm
              C1 – 648×917 mm
              C2 – 458×648 mm
              C3 – 324×458 mm
              C4 – 229×324 mm
              C5 – 162×229 mm
              C6 – 114×162 mm
              C7 – 81×114 mm
              C8 – 57×81 mm

Detaily?

Na váhe záleží

Gramáž papiera je vyjadrená plošnou hmotnosťou 1 m² papiera a je vyjadrená  v gramoch na m².

Zvoľte správny počet farieb tlače
Štandardné označovanie farebnosti jednostranných a obojstranných tlačovín je jednoduché. Číslo pred lomítkom uvádza počet farieb na prednej strane tlačoviny, pričom za lomítkom je uvedený  počet farieb zadnej strany.

Príklady z praxe:

4/4 – plnofarebná tlač z oboch strán
4/0 – plnofarebná tlač z jednej strany, druhá ostáva nepotlačená
1/1 – jednofarebná tlač z oboch strán
1/0 – jednofarebná potlač z jednej strany, druhá ostáva nepotlačená
3/0 – prvá strana potlačená tromi farbami, druhá ostáva nepotlačená
3/3 – trojfarebná potlač z oboch strán

Pri výbere papiera určeného na reklamné či informačné plagáty treba vopred myslieť aj na ich následné umiestnenie. Pre interiér postačujú plagáty vytlačené na kriedovom papieri, naopak exteriér si vyžaduje papier odolný voči vode a nepriaznivému počasiu. Špeciálne veľkoformátové papiere WhiteBack a BlueBack sú ideálnou voľbou na tlač plagátov umiestnených v exteriéri. Navyše papier BlueBack so svojou zadnou modrou stranou má vysokú kryciu schopnosť, vďaka čomu sa môže lepiť priamo na predošlé plagáty bez nutnosti ich odstránenia.

Viac z našej tvorby