Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.tlacimeonline (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je:

gr8design s. r. o.
Šenkvická cesta 3610 14/A
902 01 Pezinok
IČO: 50104527
IČ DPH: SK2120187652

 

Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie každého návštevníka (ďalej len „Používateľ“) internetovej stránky. Použité sú preto technológie, ktoré umožňujú čo najefektívnejšiu a pritom bezpečnú prácu so stránkou.
Používanie kontaktných a iných formulárov môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov Používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.logart.sk a www.darcekjeradost.sk (ďalej len „internetová stránka“) Používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa. Zadané súkromné údaje sú bezpečne uložené bez možnosti neoprávneného prístupu k nim a preto je zaručená ich diskrétnosť. Informácie nie sú poskytované tretej strane v žiadnej forme.
Internetová stránka využíva „cookies“. “Cookie” je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných informácií , ako napr. typy použitých internetových prehliadačov, použité internetové vyhľadávače alebo webové stránky, z ktorých je Používateľ napojení na internetovú stránku, pričom tieto informácie sú využívané pre súhrnné štatistiky. Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré Používateľ predtým zadal. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť. Internetová stránka nesleduje použitie internetovej stránky jednotlivcami a ani detaily o jednotlivých návštevách. Všetky použité technológie sú použité v rámci snahy o zlepšenie kvality internetovej stránky a stále je braný zreteľ na súkromie každého Používateľa.
Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť a zároveň nastaviť tak, aby Používateľa pri prijatí cookies upozornili, prípadne môže Používateľ používanie cookies v prehliadači úplne zakázať.
Používateľ si môže vybrať, či osobné informácie spoločnosti Gr8design s.r.o. poskytne, alebo nie. Ak sa rozhodne neposkytnúť požadované osobné informácie, stále bude mať možnosť navštíviť internetovú stránku spoločnosti Gr8design s.r.o., k niektorým možnostiam, ponukám a službám, ktoré vyžadujú vzájomnú komunikáciu, však nemusí mať prístup.

Používaním internetovej stránky Používateľ súhlasí s podmienkami pravidiel pre ochranu súkromia Prevádzkovateľa a so spracovaním osobných údajov spoločnosťou gr8design s.r.o. na uvedené účely. V prípade zmien pravidiel pre ochranu súkromia sa bude Prevádzkovateľ snažiť informovať tak, že zmeny zverejní na internetovej stránke dostatočne včas.